CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi vốn dĩ là những con người mê du lịch. Nhưng mỗi người mỗi lại thích mỗi thể loại. Người thì mê phượt rong ruổi xe máy trên nhưng cung đường, người thì mê camping người lại mê trekking. Có thế nào đi chăng nữa đó cũng là đến vùng đất mới khám phá những văn hóa và trãi nghiệm được những cái mới trên những hành trình. Và như một cái duyên nhẹ nhàng, nhưng con người cùng tần số sẽ gặp nhau. Chúng tôi là một đội dưới tên gọi QUYZO – Một từ cảm thán rất tự nhiên từ chính miền đất thân thương Bình Định chúng tôi.

MONG ƯỚC

Chúng tôi nhìn nhận một công ty du lịch theo một cái khác. Sản phẩm về du lịch là một sản phẩm rất khác biệt nó mang trong nó giá trị tinh hoa và văn hóa của con người và mảnh đất sở tại. Sứ mệnh một công ty du dịch là trở thành một cầu nối ” Đại sứ về Văn Hóa của một địa phương”. Đó là sản phẩm về dịch vụ đặt biệt và không nên trở thành một sản phẩm mang tính công nghiệp. Mang theo cả niềm đam và mong muốn truyền bá văn hóa và những địa điểm phương mình đến bạn bè mọi nơi.

Leadership Team

Thùy Trâm

Accountant

Nguyễn Quốc Tiến

Sales Manager

Đức Chính

Tour Manager

Nguyễn An Đình

Founder

×